Fuso DCar Limousine

Thông số Chi tiết nội, ngoại thất