Fuso Dcar president

Thông số Chi tiết nội, ngoại thất