Fuso Dcar President

Thông số Chi tiết nội, ngoại thất